Pitstop – de vraag en regelbak van De Pit van Moerwijk

In de Pitstop kunnen bewoners van Moerwijk die een steuntje in de rug nodig hebben terecht.

Wij helpen door onze kennis van regelingen en regels, wetgeving en hulpverlenende instanties te delen, door te verwijzen of zelf te helpen.

Of het nu gaat om het lezen van een ingewikkelde brief, een beetje hulp bij het op orde brengen van de administratie, het aanvragen van voedselbank, een uitkering, kwijtschelding of het maken van een bezwaarschrift, of als de problemen wat meer uit de hand gelopen zijn en er sprake is van echte schulden, afsluiting of dreigende huisuitzetting, bij de Pitstop staan ervaren betrokken mensen klaar om een helpende hand te bieden. Bij meer complexe problemen verwijzen we je door naar de juiste hulpverlenende instantie door direct een afspraak te maken of als dat wenselijk is met je mee te gaan.

Share This