Vrouwen samen in prachtige wijken

‘De belangrijkste aanleiding voor deze voorlichting is de overlast van ratten als gevolg van het weggooien van etensresten in de wijk’ Aarde-Werk organiseert in samenwerking met Milieueducatie van...

Lees meer
Share This