Nathalie Philipsen

Sinds oktober 2015 ben ik met veel plezier beheerder van bedrijfsverzamelgebouw”Hart van Moerwijk” op de Guntersteinweg 377. Het voormalige hoofdgebouw van Staedion.

In het afgelopen jaar heb ik heel wat mensen mogen verwelkomen op mijn werkstek. Huurders,  ondernemers en stichtingen maar vooral ook inwoners uit Moerwijk. Mooie mensen, vaak met bijzondere en inspirerende levensverhalen. Prachtig de verscheidenheid van culturen. Ik leer ieder dag.  Altijd al geboeid door de mens en zijn verhaal. Helaas gaan niet alle verhalen over rozengeur en maneschijn. Nog iedere dag ervaart Moerwijk en zijn bewoners vele problemen. Toen ik Henny leerde kennen als nieuwe huurder in Hart van Moerwijk hadden  we al snel een klik. Vele discussies en verhalen volgden op het bankje, buiten, tijdens onze rustmomenten. Samen gegrepen door de wijk en haar bewoners. Er is zoveel eenzaamheid, ellende achter de voordeur, armoede, ondanks alle projecten en initiatieven in de wijk is er nog weinig optimisme en vertrouwen te vinden. Daar moet nu eens verandering in komen.

Moerwijk-Zuid heeft geen centrum waar mensen elkaar ontmoeten. Geen plaats van waaruit gewerkt kan worden aan de toekomst, waar gedeeld en plezier gemaakt wordt. Daarom zaaien wij de Pit! Want pit is er genoeg alleen moet deze gevoed worden, gefaciliteerd. Er moet een brug geslagen worden tussen vraag en aanbod.

Met hulp van Staedion is onze nieuwe locatie Westhovenplein 62-74 een feit.  Er is hard gewerkt en inmiddels is het pand  omgetoverd tot een ontmoetingsplek. Vanuit hieruit gaan we werken aan een beter leefklimaat en ontwikkeling van de wijk en haar bewoners. De Pit is er voor alle leeftijden. Ik geloof in de woorden ‘samen’ en ‘delen’. De basis van ieders  bestaan. Wij bieden bewoners de ruimte en delen kennis voor ontwikkeling. Er is plaats voor het verwezenlijken van initiatieven vanuit de bewoners. Uiteindelijk zijn zij de kracht en wordt Moerwijk gedragen door haar trotse bewoners. Genoeg geschreven….Let’s do it!

Share This